شهر روغن

با شهر روغن اجناس شما بدون واسطه به دست شما می رسد

شهرروغن اومده که واسطه ها رو بزاره کنار، شهر روغن کارخانه ها رو آورده درب اتوسرویس شما، با شهرروغن بهترین قیمت و بهترین محصول را استفاده کنید
شهرروغن یعنی بیشترین تخفیف بهترین محصول بهترین قیمت بهترین برندها

مزایا رخ تجارت

  • معرفی شرکتهای ارائه دهنده روغن
  • قیمت و تخفیف روغن های موجود
  • ثبت آدرس و ارسال روغن به محل
  • پک بسته بندی شده روغن

فناوری های به کاربرده شده

  • React native
  • Bootstrap

اطلاعات پروژه

  • مشتری : شهر روغن
  • اپلیکیشن نسخه اندروید : oil.city
آریس
هایپر نوشین – وبسایت