دکتر لطیفیان 

در دنیای دکتر بهزاد لطیفیان، هرجلسه درمان دندانپزشکی یک ماجراجویی دوست‌داشتنی برای کودکان است. با استفاده از کمک افزار جیلو، اضطراب به آرامش تبدیل شده و هر خنده کودکان به یک پیروزی دیگر در دنیای رنگارنگ کمک افزار جیلو تبدیل می‌شود.

ویژگی های سایت دکتر لطیفیان

  • چندین سایت در یک سایت
  • طراحی جذاب و اختصاصی
  • رابط کاربری ساده وراحت
  • پنل ادمین

فناوری های به کاربرده شده

  • Figma
  • WordPress

اطلاعات پروژه

آموزشگاه تخصصی تعمیرات خودرو